Statement video’s Tour de France

Parijs - Tour de Tietema

Goedenavond iedereen,

Helaas hebben we geen positief nieuws te vermelden. Onze video’s uit deze Tour de France zijn nog steeds geblokkeerd door de ASO. We zijn sinds gisterenavond met man en macht bezig geweest om tot een oplossing te komen.

We hebben inmiddels een telefonisch gesprek gehad met de ASO, waarin ons is verteld dat zij een claim bij YouTube hebben ingediend wegens het schenden van de reglementen omtrent wedstrijdbeeldrechten. Zij zien geen mogelijkheid om dit op welke manier dan ook op te lossen, wat betekent dat de verdwenen video’s welke wedstrijdbeelden bevatten niet meer zichtbaar zullen worden.

We respecteren deze reglementen en hebben altijd de intentie gehad om enkel verhalen te brengen buiten de traditionele wedstrijdverslaglegging om.

De ASO heeft aan ons excuses aangeboden voor het onaangekondigd offline halen van de video’s, alsmede het onterecht offline halen van video’s zonder wedstrijdbeelden. Deze laatstgenoemde video’s zullen spoedig weer zichtbaar worden. Daarnaast is aangeboden om in gesprek te gaan over de toekomst. Wij waarderen deze handreiking.

Voor nu willen we iedereen bedanken voor de steun. Het spijt ons enorm dat we niet in de gelegenheid zijn om de vorige Tour-video’s terug te krijgen, dan wel nieuwe video’s op te nemen vanuit deze Tour de France.

Ondanks dat we begrijpen dat er vanuit alle hoeken een hoop vragen zijn, willen we het voor nu even hierbij laten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we dat communiceren.

Wij gaan door met onze missie om de fietswereld op zijn kop zetten en zullen met volle enthousiasme nieuwe Youtube-video’s van onze avonturen blijven maken.

Au revoir,

Bas, Josse en Devin

English statement

Good evening everyone,

Unfortunately, we can’t report positive news. Our videos from this Tour de France are still blocked by the ASO. We have been working in full force since yesterday evening to find a solution.

We have since had a phone call with the ASO, in which we were told they have filed a claim to YouTube for violating regulations regarding (race) image rights. They don’t see a possibility to solve this in any way, which means that the blocked videos containing any footage we shot during the race will no longer be or become visible.

We respect these regulations and our only intention has been to make videos and tell stories outside of the traditional race reports.

The ASO has apologized for taking the videos offline unannounced, as well as for wrongfully taking the videos without race footage offline. These latter videos will soon be visible again. In addition, a gesture was made to discuss how we can work together in the future. We appreciate this.

For now, we want to thank everyone for the support. We are very sorry for not being able to get the previous Tour de France videos back or to record new videos from this Tour de France.

Although we understand that a lot of questions are arising, we want to leave it at this for now. If there are any new developments, we will communicate it.

We continue our mission to turn the world of cycling upside down and we will continue to make new YouTube videos about our adventures with full enthusiasm.

Au revoir,

Bas, Josse and Devin

Leuk genoeg om te delen?

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer lezen? Lees hieronder verder.

Het rijden in een waaier uitgelegd - Tietema Cycling Academy
4 minuten leestijd

Het waaier rijden uitgelegd

Leer aan de hand van vijf stappen hoe je een waaier op kunt zetten en hoe jij ervoor zorgt dat je er niet af wappert.